1.- SARRERA.

Dokumentu honetan eta bertan aipa daitezkeenetan, www.pottkeramika.com web orriaren erabilera arautzen duten baldintzak ezartzen dira (aurrerantzean, saltzailea), bai eta bertan produktuak erosteko baldintzak ere (aurrerantzean, "Baldintzak").

Mesedez, arretaz irakurri baldintza hauek, gure cookie eta pribatutasun politika, web orri hau erabili aurretik. Kontuan izan webgune hau erabiltzean, edo web orri horren bidez eskaera bat egitean, baimena ematen duzula baldintza hauek betetzeko; beraz, baldintza horiekin ados ez bazaude, ez dituzu webgune honetan ematen dizkizugun zerbitzuak erabili behar.

Web gune honen titularrak garen aldetik, baldintza horiek edozein unetan aldatzeko eskubidea dugu, baita webgunean aurkeztutako merkataritza-eskaintza osoa ere (produktuei, prezioei, sustapenei eta bestelako merkataritza- eta zerbitzu-baldintzei buruzko aldaketak).

Ondorioz, kontuan izan behar duzu aplikagarritzat hartuko direla eskaerak egiteko unean indarrean dauden baldintzak edo, halakorik ezean, web orria erabiltzekoak. Horregatik, baldintza horiek kontsultatzea gomendatzen dizugu, produktuak erosi aurretik.

Ematen diguzun informazioa edo datu pertsonalak gure Pribatutasun Politikan ezarritakoaren arabera tratatuko dira web orri hau erabiltzean, erabiltzaile gisa erregistratzean edo eskaeraren bat egitean, informazio eta datu horiek tratatzeko baimena ematen duzu eta adierazten duzu ematen diguzun informazio edo datu guztiak egiazkoak direla eta errealitatearekin bat datozela.

2.- WEBGUNEAREN TITULARRA.

Webgune honen titularra Juana Urain Larrañaga y otra C.B. da (helbidea: Oria Kalea 1,2, 20709 - Itsaso (Gipuzkoa)), NAN/IFK E-75192831 duena eta Zumarraga inskribatuta dagoena, betebeharrik ez dudalako. Saltzailearekin edozein komunikazio izanez gero, helbide sozialera jo daiteke, edo saltzailearen telefonora 943 537 806 deituz, pottkeramika@gmail.com helbide elektronikora idatziz edo webguneko harremanetarako formularioa erabiliz.

3.- WEB ORRI HONEN ERABILERA.

Web orri hau erabiltzean eta web orri honen bitartez eskaerak egitean, konpromiso hauek hartzen dituzu:

 • Web orri hori legez kontsultak edo eskaerak egiteko erabiltzea.
 • Saltzaileari posta elektronikoaren helbidea, posta-helbidea eta/edo harremanetarako beste datu batzuk egiazki eta zehatz ematea. Halaber, baimena ematen duzu saltzaileak informazio hori erabil dezan, behar izanez gero zurekin harremanetan jartzeko. Datu horiek ematen ez badizkiguzu, ezin izango dugu zure eskaera izapidetu edo eskatzen diguzun informazioa eman.
 • Web orri honetatik eskaera bat egitean, 18 urtetik gorakoa zarela eta kontratatzeko eta betebeharrak hartzeko legezko gaitasuna duzula adierazten duzu.

4.- ESKAERAK EGITEA. EROSKETA SISTEMA.

 1. Hizkuntza. Webgune hori Espainian bizi diren erabiltzaileei zuzenduta dago, eta Espainiako legeriara egokituta dago. Horregatik, webgunearen hizkuntza nagusia, baldintza horiek eta erosketa prozesua gaztelaniaz egingo dira.

  Hala ere, etorkizunean saltzaileak bere eskaintza beste herrialde batzuetan bizi diren erabiltzaileei zuzentzen badie, une horretan webgunean eskuragarri dagoen edozein hizkuntza erabili ahal izango duzu.

 2. Erabiltzailearen erregistroa. Produktuak erosteko, erabiltzaile- edo bezero-kontu bat sortu behar da. Prozesu horretan, saltzaileak, Datu Pertsonalak Babesteko Politikak aldez aurretik jakinarazi eta onartu ondoren, produktuak erosteko eta entregatzeko prozesu osoa kudeatzeko beharrezkoak direnak eskatuko dizkio (izartxo batekin* adierazita). Datu horiek ematea borondatezkoa da, baina ezinbestekoa edozein erosketa egin nahi izanez gero.

  Erregistratzeko prozedurak, gainera, erabiltzaile-izen bat eta pasahitz bat aukeratzea eskatzen du, zure kontuan sartzeko erabili beharko duzuna. Datu horiek zaintzearen erantzule egiten zara, baimenik ez duten hirugarrenek datu horiek erabiltzea eragotziz, bai eta betebehar hori ez betetzeak dakartzan ondorioez ere.

 3. Eskaerak egitea. Webguneko atalen bitartez, erabiltzailea uneoro gidatuko da online erosketa-prozesuan zehar, eta interesatzen zaizkion artikuluak hautatuko ditu, haien ezaugarriak, erabilgarritasuna, prezioak eta bidalketa-gastuak egiaztatu ondoren. Artikulu horiek "saski, erosketa-orga" edo antzeko gune batean gordeko dira behin-behinean, eta bertatik ezabatu edo ordeztu ahal izango dira edozein unetan, ordainketa egin aurretik edo erosteko edozein konpromiso hartu aurretik.

  Zure intereseko artikuluak hautatu ondoren, honako hauek berrikusi eta, hala badagokio, onartu ahal izango dituzu:

  • Zure eskaeraren datuak,
  • Bidalketaren eta/edo fakturazioaren helbidea ematea.
  • Kostu osoa eurotan adierazita (€),
  • Bidalketa-gastuen eta aplikatu beharreko zergen banakapena,
  • Bidaltzeko modua eta ordaintzeko modua hautatzea; okerrik izanez gero, emandako edozein datu zuzendu ahal izango da.

  Eskaera behin betiko berretsi aurretik, baldintza horiek onartu beharko dituzu, eta webgunean kontsultatu ahal izango dituzu uneoro.

  Salerosketa-kontratua amaitutzat eamango da bezeroak "amaitu erosketa" botoia edo eskaera prozesatzeko antzeko beste edozein sistema tekniko sakatzen duenean, eta mezu bat eramango du honako adierazpen honekin lotuta: "eskaera, ordaintzeko betebeharra duena" edo antzekoa.

  Saltzaileak webguneko erosleekin egindako transakzio guztien (eskaerak, ezeztapenak, itzulketak, fakturazioa, etab.) erregistro informatikoa mantentzen du. Erregistro hori bi aldeen artean egindako eragiketen frogatzat hartuko da. Une horretan webgunean eskuragarri dagoen edozein hizkuntza.

 4. Egindako erosketaren berrespena. Erosketa-prozesua amaitzean, saltzaileak posta elektronikoz jakinaraziko dizkio egindako eskaeraren ezaugarri guztiak, erosketa-data, guztizko prezioa, garraiatzeko modua eta erositako produktuaren entrega-estimazioa.

 5. Prezioa eta ordainketa. Webgunean erakutsitako prezio guztiak eurotan adierazita daude (€) eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) barne hartzen dute. Kontrakoa adierazi ezean, artikuluekin batera erakutsitako prezioetan ez dira bidalketa-gastuak sartzen, eta horiek erosketa-saskiari artikulua gehitzean agertuko dira. Prezioak edozein unetan alda daitezke, baina balizko aldaketek ez dute eraginik izango saltzaileak eskaeraren berrespena bidali dion eskaeretan.

5.- ORDAINBIDEAK.

1. Kreditu- edo zordunketa-txartelaren bidez ordaintzea (Visa, MasterCard, Visa Electrón, American Express, Maestro, Diners eta Red 6000 txartelak): kreditu-txartel baten bidez ordainketekin lotuta transmititzen diren datuak enkriptatuta doaz saltzaileak lan egiten duen bankuko SEPEra (saltokiko terminala). Ordainketa kreditu-txartelarekin egiten baduzu, honako hauek eskatuko zaizkizu: txartelaren zenbakia, iraungitze-data eta txartelaren atzealdean letra etzanez inprimatutako zenbakiaren azken 3 zifrekin bat datorren balidazio-kodea.

2. Paypal kontu batekin ordaintzea. Sistema hori erabiltzeko, ordainketa egin aurretik erabiltzaile-kontu bat izan beharko duzu Paypal aplikazioan. Behin sistema hori aukeratuta, Paypal webgunera itzuliko da, eta han ordainketa osatuko da eta ordaindu beharreko kopuruak erakutsiko zaizkio, eragiketari aplikatu beharreko zerga edo tasa guztiak sartuta. PayPalek egindako eragiketaren egiaztagiri bat bidaliko dizu zure posta elektronikoaren kontura.

3. Banku-transferentzia ES85 2095 5059 31 1061 619408 kontu-zenbakira. horretan, transferentzia jaso dela jakiten dugun unean aktibatuko dira produktuak/zerbitzuak.

Ordainketa-bide horietako edozein aukeratzeak webgunean erakutsitako artikuluaren prezioaren gaineko zordunketa gehigarria badakar, saltzaileak prezio osoaren banaketaren bidez jakinaraziko dizu ordainbideak erabiltzeagatik aplikatzen diren igoera guztiak, zuk ordaintzeko konpromisorik hartu aurretik. Nolanahi ere, kargu hori ez da inoiz izango saltzaileak baliabide horiek erabiltzeagatik jasaten duen benetako kostua baino handiagoa.

6.- PRODUKTUEN ERABILGARRITASUNA.

Eskaera bat normalean prozesatzen bada eta saltzaileak stockean produkturik geratzen ez dela egiaztatzen badu, edo haren hornidurari dagokionez gorabeheraren bat sortzen bada, erabiltzaileari berehala emango zaio horren berri. Kasu horietan, saltzaileak itzuli egingo du erabiltzaileak ordaintzeko erabilitako bide bera erabiliz ordaindu duen zenbatekoa, bidegabeko atzerapenik gabe eta, nolanahi ere, erosketa egin zenetik 14 egun igaro baino lehen.

7.- ESKAERAK ENTREGATZEA.

Erabiltzaileak adierazitako entrega-helbidean entregatuko dira eskaerak, aukeratutako bidalketa-metodoaren arabera webgunean adierazitako epean, eta, betiere, erosketa egiten denetik 30 egun naturaleko epean.

Arrazoiren batengatik entrega-data bete ezin badugu, horren berri emango dizugu, eta erosketarekin aurrera jarraitzeko aukera emango dizugu, beste entrega-data bat ezarriz edo eskaera baliogabetuz, ordaindutako prezioaren guztizko itzulketarekin.

Baldintza hauen ondorioetarako, eskaera entregatu dela ulertuko da zuk edo zuk baimendutako hirugarren batek produktuen jabetza materiala hartzen duenean, eta hori egiaztatuko da eskaera entrega-helbidean jaso izana sinatuta.

Entregako gorabeherak: hartzailea ez dagoelako ezin badu entrega egin, garraio-agentziak ohar bat utziko du eta hartzailearekin telefonoz harremanetan jartzen saiatuko da beste entrega bat egiteko. Entregak berriz huts eginez gero, bezeroak jarri beharko du harremanetan garraio-agentziarekin entrega berri bat hitzartzeko.

Eskaera entregatzeko prest dagoenetik 30 egun igaro ondoren saltzaileari egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik entregatu ez bada, kontratuan atzera egin nahi duela ulertuko dugu eta suntsiarazitzat joko dugu. Kontratua suntsiaraztearen ondorioz, zuk egindako ordainketa guztiak itzuliko dizkizugu, entrega-gastuak barne (salbu eta eskaintzen dugun entrega-modalitatearen ordez, beste mota bat aukeratuko bazenu eta honek gastu gehigarriak sortuko balitu) bidegabeko atzerapenik gabe, eta, nolanahi ere, kontratua suntsiarazitzat jotzen dugun egunetik gehienez ere 14 eguneko epean. Hala badagokio, saltzaileak jasanarazi ahal izango dizkio kontratua suntsiaraztearen ondoriozko garraio-gastuak.

8.- FAKTURAZIOA.

Artikuluak BEZa aplikatzen den lurraldean entregatzen direla ulertuko da entrega-zuzendaritza lurralde espainol batean badago, Kanarietan, Ceutan eta Melillan izan ezik. Aplikatu beharreko BEZ tasa unean-unean indarrean dagoena izango da, dagokion artikulu zehatzaren arabera.

Kanarietarako, Ceutarako eta Melillarako eskaeretan, entregak BEZa ordaintzetik salbuetsita egongo dira, indarrean dagoen araudiaren arabera dagozkion zergak eta/edo tarifak aplikatzeari kalterik egin gabe.

Berariazko baimena ematen diguzu faktura euskarri elektrikoan egiteko. Hala ere, edozein unetan adierazi ahal izango diguzu faktura bat paperean jaso nahi duzula; kasu horretan, faktura formatu horretan jaulki eta bidaliko dugu.

9.- ITZULKETEN POLITIKA.

1. Atzera egiteko eskubidea

Kontsumitzaile gisa kontratatuta bazaude, 14 egun naturaleko epean kontratu honetan atzera egiteko eskubidea duzu, justifikatu beharrik gabe, salbu eta erabiltzaileen eta kontsumitzaileen araudian ezarritako kasuetan (adierazpen gisa eta zehatz-mehatz, ezin da atzera egin zigilatutako produktuetan edo argi pertsonalizatutako produktuetan osasuna edo higienea dela-eta, etab.). Atzera egiteko epea zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek, garraiolaria ez denak, ondasunen edukitza materiala eskuratzen duzun egunetik 14 egun naturaletan amaituko da, edo, zure eskaera osatzen duten ondasunak bereizita entregatzen badira, zuk edo zuk adierazitako hirugarren batek, garraiolaria ez den beste batek, material hori eskuratzen duen egunetik 14 egun naturaletan.

Atzera egiteko eskubidea baliatzeko, aurreikusitako epean, saltzaileak erosketan atzera egiteko erabakia jakinarazi beharko dizu, eskaera bidaltzearekin batera erantsi den formularioaren bidez. Erabiltzaileak, halaber, atzera egiteko formularioaren eredua edo zalantzarik gabeko beste edozein adierazpen (posta arrunta edo elektronikoa) bete eta elektronikoki bidaltzeko aukera du, webgunearen bidez eta harremanetarako formularioen bidez. Saltzaileak atzerapenik gabe jakinaraziko dio euskarri iraunkor batean (adibidez, posta elektronikoz) uko egite hori jaso duela.

Itzulitako eskaera saltzaileak adierazitako helbidera bidali beharko da, jaulkitako fakturarekin batera, hala badagokio, eta produktua itzultzearen zuzeneko kostua zure gain hartu beharko duzu. Produktuak egoera onean egon beharko dira, ez dira ireki edo erabili beharko, eta jatorrizko zigilua edo enbalajea eta, hala badagokio, sustapeneko eskuliburuak, osagarriak edo opariak gorde beharko dituzte.

Atzera egitearen ondorioak. Atzera eginez gero, zugandik jasotako ordainketa guztiak itzuliko dizkizugu, entrega-gastuak barne (salbu eta eskaintzen dugun entrega-modalitatearen ordez, beste mota bat aukeratuko bazenu eta honek gastu gehigarriak sortuko balitu), inolako atzerapen bidegaberik gabe eta, nolanahi ere, gehienez ere 14 egun natural igaro arte.

Atzera egitea Itzulketa hori egiteko, zuk hasierako transakziorako erabilitako ordainketa-bide bera erabiliko dugu. Aurrekoa gorabehera, itzulketa atxiki ahal izango dugu ondasunak jaso arte, edo horiek itzuli izanaren froga bat aurkeztu arte, lehenengo betetzen den heinean.

Produktuak egoera onean egon beharko dira, ez dira ireki edo erabili beharko, eta jatorrizko zigilua edo enbalajea eta, hala badagokio, sustapeneko eskuliburuak, osagarriak edo opariak gorde beharko dituzte.

Ondasunen izaera, ezaugarriak eta funtzionamendua ezartzeko beharrezkoa ez den manipulazio baten ondoriozko ondasunen balio-murrizketaren erantzule baino ez zara izango.

2. Bermeak eta itzulketak.

Baldintza hauen ondorioetarako, itzulketatzat hartuko da akats batengatik edo produktu oker batengatik sortutakoa.

Bermea: azken kontsumitzailea edo eroslea bazara, saltzaileak webgune honetan egindako erosketetarako eskaintzen duen kontratu-bermea Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoa izango da; hau da, produktuetan agertzen diren adostasun-hutsegiteen erantzukizuna izango du, bi urtekoa.

Ondorio horietarako, produktuak baldintza hauekin bat datozela ulertuko da, baldin eta webguneko deskribapenarekin eta ezaugarriekin bat badatoz, adierazitako erabileretarako egokiak badira eta ezaugarri bereko edo antzeko ezaugarriak dituzten beste produktu batzuen kalitate bera badute.

Itzulketa: Eskaera entregatzeko unean, eskatzaileak tara edo akatsen bat aurkezten badu edo egindako eskaerarekin bat ez datorren produkturen bat jaso badu, berehala eman beharko diozu horren berri saltzaileari, gure harremanetarako formularioaren bidez, produktuaren eta pairatzen duen produktuaren datuak emanez, edo telefonoz deituta bezeroaren arretarako 688 633 627 zenbakira edo pottkeramika@gmail.com helbide elektronikoa.

Artikuluak itzuli ondoren, saltzaileak egiaztatuko ditu, eta itzuliko dituen edo, hala badagokio, produktua ordezkatuko duen jakinaraziko diogu.

Saltzaileak dagokion zenbatekoa itzuliko du (hasierako entregaren bidalketa-gastuak barne) bidegabeko atzerapenik gabe eta, nolanahi ere, itzulketaren berri eman zaion egunetik 14 egun natural igaro baino lehen. Ordainketa egiteko erabilitako bide bera erabiliko da itzulketa egiteko.

Hala ere, saltzaileak itzulketa atxiki ahal izango du, itzulitako produktuak jaso arte edo erabiltzaileak eskaera nola itzuli duen frogatzen duen arte.

10.- ERANTZUKIZUNA SALBUESTEA ETA MUGATZEA.

Etengabeko hobekuntza-prozesu baten barruan, saltzaileak eguneratuta izango ditu webgunean eskaintzen diren informazio eta zerbitzu guztiak, eta ahal den neurrian saiatuko da bertan akatsik edo akatsik ez izaten, baldin eta horiek saltzaileak zuzenean kontrolatzeko ahalmena duen bitartekoen, zerbitzuen edo tresnen ondorio badira.

Saltzaileak ez du bermatzen webgunearen funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta jarraitutasuna. Hori posible denean, saltzaileak aldez aurretik ohartaraziko du webgunearen funtzionamendua eteten dela.

Baldintza hauetan berariaz kontrakoa xedatzen ez bada, webgune honetan erositako edozein produkturekin dugun erantzukizuna produktu horren erosketa-preziora mugatuko da hertsiki.

Saltzailea ez da izango zerbitzu-ukapeneko eraso baten, birus baten edo bere ekipo informatiboan eragina izan dezakeen beste edozein programa kaltegarriren edo programaren ondoriozko edozein gertaeraren erantzule, baldin eta web orri hau erabiltzearen edo haren edukiak deskargatzearen edo birhelbideratzearen ondorioz datuak edo materialak badira.

11.- KOMUNIKAZIOAK.

Baldintza hauek onartzeak berekin dakar edozein motatako komunikazioak modu elektronikoan egiteko baimena ematea (posta elektronikoa eta oharrak edo formularioak webgunean), Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren bidez eta webguneko harremanetarako formularioen bidez.

12.- BEZEROARENTZAKO ARRETA.

Webguneari edo egindako eskaerei buruzko edozein zalantza, iradokizun, kontsulta edo erreklamazio izanez gero, erabiltzaileak saltzailearengana jo dezake, honako bide hauetakoren bat erabiliz:

 • Telefonoa: 688 633 627
 • Posta elektronikoa: pottkeramika@gmail.com
 • Posta helbide honetan: Oria Kalea 1,2, 20709 - Itsaso (Gipuzkoa)

Saltzaileak identifikazio-gako bat eta erreklamazioa aurkeztu izanaren idatzizko egiaztagiria (posta elektronikoa) emango dizkio. Saltzaileak ahalik eta azkarren erantzungo dio bere eskaerari, eta, betiere, hilabeteko epea baino lehen. Eskaera behar bezala ebazten ez bada, erabiltzaileak ohiko jurisdikziora jo ahal izango du, edo erreklamazioa izapidetu, bere bizilekuko udalerriko Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoaren edo bere autonomia-erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordearen bidez.

13.- SEGURTASUNA ETA KONFIDENTZIALTASUNA.

Saltzaileak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen ditu zurekin ditugun komunikazio guztietan. Online ordainketa-eragiketa guztiak zerbitzari seguru baten bidez egiten dira, SSL estandarrean oinarrituta, eta horrek datuak babesten ditu hirugarrenen bortxaketa-saiakeretatik. Erosketa-prozesuaren datuak horretarako diseinatutako datu-base batean gordetzen dira.

Saltzaileak bermatzen du, halaber, datu pertsonalen, ordainketen eta erabiltzaileak ematen duen beste edozein motatako datuen babesa eta konfidentzialtasuna, datu pertsonalak babesteko araudian xedatutakoaren arabera.

Ematen dizkiguzun datu guztiak fitxategi automatizatu batean sartuko dira, eta fitxategi hori saltzailearen ardurapean egongo da, datuak biltzeko formulario bakoitzean ezartzen den helbururako. Inprimaki horretan, Baldintza hauek betetzeko beharrezkoak ez diren xedeak eta erabilerak onartu edo ez onartuko da. Pribatutasun-politikan dago zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio guztia.

Emandako datuak erosketa bati lotuta badaude, Espainiako legediak horiek gutxienez bost urtez mantentzera behartzen ditu; beraz, ezingo dira ezabatu edo zuzendu, baina blokeatu (ezeztatu) egingo dira, erabiltzaileak hala eskatu arren.

14.- LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA.

Erosteko Baldintza Orokor hauek Espainiako legediaren mende daude. Alderdiek, eurek aukeratuta, gatazkak ebazteko eta beste edozein foruri uko eginez, erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira.